Άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας το Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της ELPEN

Άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας το Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της ELPEN

Η PPA-International Advanced Life Support Center ευχαριστεί την ELPEN για την καθοριστική και αποτελεσματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο, η οποία συνέβαλε στην επιτυχή αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης στην Δανία.

Για να διαβάσετε περισσότερα, click εδώ.