Διεθνής διάκριση για το Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της ELPEN

Διεθνής διάκριση για το Ερευνητικό & Πειραματικό Κέντρο της ELPEN

Επίσημη πιστοποίηση ως Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο έλαβε πρόσφατα το Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN από τον φορέα UEMS / NASCE. (more…)