Εγκαταστάσεις

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις έκτασης μεγαλύτερης από 1.000 τ.µ.

Εγκαταστάσεις

• Αίθουσα Μαθηµάτων 80 ατόµων
• Teleconference
• Δύο αιµοδυναµικά εργαστήρια
• Κεντρική αίθουσα στο ισόγειο µε 7 θέσεις εργασίας για πειράµατα βιοϊατρικού ενδιαφέροντος
• Κεντρικός αποθηκευτικός χώρος
• 7 εργαστήρια πειραµατικής έρευνας στον όροφο του εργαστηρίου.
• Μονάδα µικροχειρουργικών χειρισµών
• Οίκος ζωϊκών προτύπων 70 τ.µ.
• Βοηθητικοί χώροι

Επιπλέον

• 9 Θέσεις γραφείων
• Δύο αίθουσες βιβλιοθήκης
• Αίθουσα συσκέψεων
• Βιοχηµικό / αιµατολογικό εργαστήριο
• Μονάδα ηλεκτρονικών οργάνων
• Μονάδα αποστείρωσης

Facilities 001
Facilities 002
Facilities 003

Εξοπλισµός

• 8 υδραυλικά χειρουργικά τραπέζια και φωτισµός
• 8 αναπνευστήρες µεγάλων όγκων
• 7 αναπνευστήρες µικρών όγκων
• Παροχή ιατρικών αερίων Νοσοκοµειακού τύπου
• 9 monitors καταγραφής ζωτικών λειτουργιών µε καταγραφικά
• Ροόµετρο
• Ακτινοσκοπικό µηχάνηµα
• Εξοπλισµός ακτινοπροστασίας
• Υπέρηχος και τραπέζι υπερήχων
• Καπνογράφος
• Πληθυσµογράφος

• Αέρια αίματος και ηλεκτρολύτες
• Αντλίες φαρµάκων και αντλίες ροής
• Ειδικός εξοπλισµός καρδιολογικής έρευνας
• Ειδικά καραγραφικά
• Πλήρη σετ εργαλείων για πολλές ειδικότητες
• 2 µικροσκόπια για ορθοπαιδική και πλαστική χειρουργική
• Μικροσκόπια παθολογοανατοµικών παρατηρήσεων
• Στερεοµικροσκόπιο
• Βιοχηµικός / αιµατολογικός έλεγχος – Luminex
• Συσκευές αερίων αίµατος
• Ψυγεία – 80oC και ψυγειοκαταψύκτες

• Αναρροφήσεις
• Διαθερµίες
• Διαθερµίες υπερήχων
• Τραπέζια mayo, στατώ ορών, trolleys
• Ψυχόµενες φυγόκεντροι και µικροφυγόκεντροι
• Υγρά και ξηρά αποστείρωση
• Ηλεκτρονικοί ζυγοί και επιπλέον βοηθητικός εξοπλισµός (π.χ. shakers, vortex κ.ά.)
• Εξοπλισµός οίκου ζωϊκών προτύπων
• Πλυντήρια
• Υαλικά
• Πλήρη σειρά αναλωσίµων εργαστηρίου

• Φάρµακα αναισθησίας, αναλγησίας, µυοχάλασης και ειδικές κατηγορίες φαρµάκων
• Συσκευές (µικρές και µεγάλες) αποθήκευσης υγρού αζώτου
• Συσκευή παρασκευής πάγου
• Οπτικοακουστικός εξοπλισµός αίθουσας µαθηµάτων
• Γραφεία και βιβλιοθήκες
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, scanners
• Φωτοτυπικά µηχανήµατα

Σχεδιασµός του εργαστηρίου για την εύρυθµη λειτουργία και καθηµερινή ροή του προγράµµατος.

Στερεοτακτική Διάταξη

Στερεοτακτική Διάταξη

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα C-Arm

Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα C-Arm

Αναισθησιολογικό Μηχάνημά Μικρών Ζωικών Προτύπων

Αναισθησιολογικό Μηχάνημά Μικρών Ζωικών Προτύπων

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα

Μηχάνημα Αερίων Αίματος

Μηχάνημα Αερίων Αίματος

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Φώτα Χειρουργείου

Φώτα Χειρουργείου

Μηχάνημα Ενδείξεων Καρδιακής Παροχής

Μηχάνημα Ενδείξεων Καρδιακής Παροχής

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα

Αναισθησιολογικό Μηχάνημα

Αντλία Παροχής Υγρών

Αντλία Παροχής Υγρών

Απινιδωτής

Απινιδωτής

Λαπαροσκοπικός Πύργος

Λαπαροσκοπικός Πύργος

Μηχάνημα Αερίων

Μηχάνημα Αερίων

Μηχάνημα Αερίων Αίματος

Μηχάνημα Αερίων Αίματος

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Μικροσκόπιο

Μόνιτορ Αιματήρων Πιέσεων & Καταγραφών

Μόνιτορ Αιματήρων Πιέσεων & Καταγραφών

Μηχάνημα Ενδείξεων Καρδιακής Παροχής

Μηχάνημα Ενδείξεων Καρδιακής Παροχής

Μηχάνημα Μέτρησης Αγγειάκων Ροών

Μηχάνημα Μέτρησης Αγγειάκων Ροών

Ακτινοσκοπίκο Μηχάνημα C-Arm

Ακτινοσκοπίκο Μηχάνημα C-Arm

Μηχάνημα Αερίων Αίματος

Μηχάνημα Αερίων Αίματος