Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

(Σεπτέμβριος 2017):

• Δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά: > 300
• Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: > 320
• Δηµοσιεύσεις σε ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά: 82
• Ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστηµονικά συνέδρια: > 350
• Κεφάλαια σε βιβλία: 50 και 15 βιβλία και εκδόσεις.

Για την αναλυτική καταγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, πατήστε εδώ.