Σεμινάρια

Σεμινάρια

Live Tissue Course

19-20 Οκτώβριος, 2021

Definitive Surgical & Anaesthetic Trauma Course

12-14 Οκτώβριος, 2021

Live Tissue Course

13-15 Σεπτέμβριος, 2021
Live Tissue Courses

11-13 Δεκ 2017, 12-14 Φεβ 2018, 23-25 Απρ 2018, 18-20 Ιουν 2018, 3-5 Σεπ 2018, 29-31 Οκτ 2018, 3-5 Δεκ 2018