Αίτηση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Αίτηση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου

Η Elpen επενδύει αδιάκοπα από το 1996 στην Έρευνα και την Ανάπτυξη.

Μέχρι σήμερα πάνω από 350 ερευνητικά προγράμματα έχουν υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού – Πειραματικού Κέντρου Elpen.

Μπορείτε πλέον να καταθέσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας για τη διεξαγωγή ερευνητικού πρωτοκόλλου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, πατώντας εδώ.

Ηλεκτρονική Αίτηση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου