Ερευνητικοί Τομείς - Ειδικότητες

Ερευνητικοί Τομείς – Ειδικότητες

Ενδεικτικά (*) αντικείµενα έρευνας:
(*) πολλά αντικείµενα έρευνας αφορούν συνεργασίες διαφόρων ιατρικών ή άλλων επιστηµονικών ειδικοτήτων

• Φαρµακολογία
• Καρδιολογία
• Γενική & λαπαροσκοπική χειρουργική
• Κάρδιο-θωρακο χειρουργική
• Ιατρική Εντατικής Θεραπείας
• Ορθοπαιδική
• Πνευµονολογία
• Πλαστική και µικροχειρουργική
• Ενδοκρινολογία
• Νευροχειρουργική
• Δοκιµές νέων µορίων (in vivo και ex vivo)
• Γυναικολογία & Μαιευτική
• Παθολογία
• Λοιµώξεις
• Θεραπεία του καρκίνου
• Ηπατολογία
• Συντήρηση οργάνων
• Τοξικολογικές µελέτες
• Νέες ιατρικές τεχνολογίες
• Γαστρεντερολογία
• Παθοφυσιολογία
• Μεταµόσχευση οργάνων και κυττάρων
• Βιοϋλικά
• Διατροφή

Ιατρικές και άλλες επιστηµονικές ειδικότητες:

• > 30 ιατρικές ειδικότητες και εξειδικεύσεις
• Βιολόγοι
• Φαρµακοποιοί & Φαρµακολόγοι
• Κτηνίατροι
• Νοσηλευτές
• Χηµικοί
• Μηχανολόγοι – Μηχανικοί
• Επιστήµονες των Υλικών
• Φυσικοί
• Μαθηµατικοί – Στατιστικολόγοι
• Επιστήµονες Πληροφορικής
• Διατροφολόγοι – Διαιτολόγοι