Ιδρυση

Η Έρευνα δίνει Ζωή

Η ιστορία του Ερευνητικού – Πειραµατικού Κέντρου της Φαρµακευτικής Βιοµηχανίας ELPEN, έχει ήδη συµπληρωµένα 21 έτη αδιάκοπης δηµιουργικής πορείας. Οι νέες µας εγκαταστάσεις έρχονται για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εξελίξεις και στα µηνύµατα των καιρών. Αποτελούν όµως και αδιάσειστη απόδειξη του σταθερού προσανατολισµού της ELPEN σε αξίες όπως η έρευνα και η εκπαίδευση, η προσφορά στην πατρίδα µας και στους επιστήµονές της. Τα στοιχεία που σας παρουσιάζονται και που συγκροτούν τη συνοπτική ιστορία του Κέντρου, αποδεικνύουν τον αριθµό και την ποιότητα των επιστηµόνων που έχουν εργαστεί κοντά µας, τη σηµασία και την αξία του έργου που έχει παραχθεί και την αναγνώρισή του, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και διεθνώς.

Πέραν όµως των ποσοτικών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών, είναι χρέος µας να αναφερθούµε στην αγάπη και στην εµπιστοσύνη όλων των επιστηµόνων που εργάστηκαν ή εργάζονται στο Κέντρο, στη λαχτάρα και στη προσδοκία που καθρεφτίζεται στο βλέµµα και στις πράξεις τους, ώστε να έρθουν εδώ και να εργαστούν σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα. Είναι η ελευθερία να δοκιµάσεις κάτι νέο, να κριθείς γι αυτό και να σχεδιάσεις τα επόµενα βήµατα, δηλαδή το µέλλον. Όλοι οι επιστήµονες είναι ή επιθυµούν να είναι δηµιουργικοί. Αυτό όµως είναι µόνο ένα µέρος της µεγάλης εικόνας. Χωρίς όραµα µε αξίες, χωρίς σωστές υποδοµές, χωρίς σωστή εκπαίδευση, χωρίς σωστή οργάνωση και στελέχωση, χωρίς προσεκτική ανάλυση κάθε νέας ιδέας, τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό. Το Ερευνητικό – Πειραµατικό Κέντρο της ELPEN είναι ο φορέας ο οποίος αποτελεί, το πλαίσιο εντός του οποίου, µπόρεσαν όλα όσα αναφέρθηκαν, να γίνουν πραγµατικότητα και να καρποφορήσουν.

Το Κέντρο είναι για τη χώρα µας το πρώτο – ιστορικά -, εργαστήριο Πειραµατικής Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, που προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα και µάλιστα από την ελληνική παραγωγική βιοµηχανία. Είναι ένα επιτυχηµένο πρότυπο και ζωντανή απόδειξη, των µεγάλων δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Είναι ο οικείος χώρος και των δύο τοµέων, η θερµοκοιτίδα ανάπτυξης και συνδυασµού δυνάµεων, µια αληθινά Καινοτόµος Ιδέα για την Ελλάδα, την Επιστήµη της και την Εθνική της Οικονοµία.

Απόστολος Ε. Παπαλόης
Βιολόγος, PhD, KGSJ, AMACS
Διευθυντής Ερευνητικού – Πειραµατικού Κέντρου ELPEN Α.Ε.

Ιδρυση

Οι διαδικασίες για τη δηµιουργία του Ερευνητικού και Πειραµατικού Κέντρου της ELPEN, δροµολογήθηκαν το φθινόπωρο του 1995 και µπήκαν σ΄ εφαρµογή το 1996.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Δηµήτριος Πενταφράγκας ήταν πάντοτε υπέρµαχος της έρευνας και γι΄ αυτό από τα τη δεκαετία του 70, είχε βοηθήσει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση υφηγεσιών. Ακόµα και ο ίδιος εργάζονταν προσωπικά. Αργότερα, τη δεκαετία του ΄80, βοήθησε και πάλι σηµαντικά µε πιλοτικά – εκπαιδευτικά πειράµατα για χρήση ενδοσκοπικών εργαλείων στην λαπαροσκοπική χειρουργική. Ήταν η αρχή της ενδοσκοπικής χειρουργικής στην Ελλάδα.

Η ELPEN είναι µια αµιγώς ελληνικών συµφερόντων εταιρεία που κατατάσσεται µεταξύ των δέκα µεγαλύτερων βιοµηχανιών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας προς την Ιατρική & Επιστηµονική κοινότητα αλλά και προς την Ελληνική κοινωνία, η ELPEN, ξεκίνησε το 1996 να επενδύει σταθερά στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη.

Η επιτυχία της ELPEN προέκυψε από σκληρή δουλειά. Θαύµατα δεν υπάρχουν. Θαύµα είναι µόνο η πίστη που µεταµορφώνει µια µέρα τη σκληρή δουλειά σε απτά αποτελέσµατα. Σήµερα η συντριπτική πλειοψηφία της επιστηµονικής κοινότητας, όταν µιλά για την ELPEN, την ταυτίζει µε την προσφορά της στην έρευνα και στην εκπαίδευση. Η ουσία της προσφοράς ήταν και είναι το κίνητρο και ο στόχος της ELPEN.