Ανοιχτή επιστήμη: Λογοδοσία, ακεραιότητα και αναπαραγωγιμότητα στην επιστημονική έρευνα

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Το παγκόσμιο επιστημονικό οικοσύστημα είναι πολύπλευρο και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυστηρές ερευνητικές μελέτες οι οποίες μπορούν να ανακαλυφθούν και να αναπαραχθούν. Αυτό το αυξανόμενα περίπλοκο και διασυνδεδεμένο σύστημα ενισχύεται από τις ανοιχτές επιστήμες που έχουν σαν στόχο να κάνουν τη γνώση διαφανή και προσβάσιμη χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες, συνεργατικά δίκτυα και εργαλεία. Οι ερευνητές χρειάζεται να εφαρμόσουν τις αρχές της διαφάνειας σε όλα τα στάδια του ερευνητικού τους κύκλου για να προωθήσουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα, τη συνεργασία και την αναπαραγωγιμότητα στην επιστημονική έρευνα και να επιτύχουν σημαντικές ανακαλύψεις. Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση της έννοιας της Ανοιχτής Επιστήμης και των βασικών αρχών της, όπως Ανοικτή Πρόσβαση, Ανοιχτά Δεδομένα, Ανοιχτές Πηγές και Ανοιχτή Αξιολόγηση. Επιπλέον, θα βοηθήσει τους ερευνητές να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για να μοιράζονται ανοιχτά τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, πόρους, μεθόδους ή εργαλεία.

Μετά την ολοκλήρωσή του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου θα έχετε εμπλουτίσει τις γνώσεις σας σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Επισκόπηση και σημασία της Ανοιχτής Επιστήμης

 • Τι είναι η δημοσίευση έρευνας σε καθεστώς Ανοιχτής Πρόσβασης

 • Τη σημασία της κοινής χρήσης ανοιχτών δεδομένων

 • Κατανόηση της σημασίας της αρχειοθέτησης στα Ανοιχτά Αποθετήρια

 • Πληροφορίες για την Ανοιχτή Αξιολόγηση και την Ανοιχτή Αδειοδότηση

 • Περίληψη Ανοιχτών Πηγών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Απόφοιτους σπουδαστές

 • Μεταδιδακτορικούς ερευνητές

 • Κύριους ερευνητές

 • Καθηγητές

 • Πανεπιστημιακούς διαχειριστές

 • Επιστημονικά περιοδικά και εκδότες

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Μετάβαση στο σεμινάριο” shape=”round” color=”vista-blue” el_id=”seminar-button-ctm” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.enago.com%2Facademy%2Fopen-science-accountability-integrity-and-reproducibility-in-scholarly-research%2F”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

*Η Elpen δεν αποθηκεύει και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία καταχώρησης του χρήστη κατά την εγγραφή του. Η εγγραφή πραγματοποιείται απευθείας στον ιστότοπο της Enago Academy.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]