Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες µε Πανεπιστήµια και Φορείς

• Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου John Hopkins, Η.Π.Α
• Πανεπιστήµιο του Harvard, Η.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο της Νότιας Φλόριντας, Κολλέγιο Ιατρικής, Η.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο Tulane, Η.Π.Α.
• Cedars – Sinai Ιατρικό Κέντρο, Η.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο της Minnesota, Η.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο της Βοστώνης, H.Π.Α.
• Rubin Institute, Η.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο Georgetown H.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο του Texas, H.Π.Α.
• Πανεπιστήµιο του Edmonton, Καναδά
• Πανεπιστήµιο του Torino, Ιταλία
• Πανεπιστήµιο της Verona, Ιταλία
• Πανεπιστήµιο Βαρκελώνης, Ισπανία
• Πανεπιστήµιο του Cambridge, Ηνωµένο Βασίλειο
• Imperial College – London, Ηνωµένο Βασίλειο
• Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Nuffield, Οξφόρδη, Ηνωµένο Βασίλειο
• Πανεπιστήµιο του Giessen, Γερµανία
• Ιδρυµα Βιοκυβερνητικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Πολωνία
• Faculty of Veterinary Science, University of Budapest – Ουγγαρία

• Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Βουκουρεστίου, Ρουµανία
• Πανεπιστήµιο Ιατρικής και Φαρµακευτικής της Τιµισοάρα, «V. Babes» Ρουµανία
• Πανεπιστήµιο Ιατρικής και Φαρµακευτικής «I. Hatieganu», Cluj-Napoca, Ρουµανία
• International Council for Laboratory Animal Science
• Federation of Laboratory Animal Science Associations
• International Association for Trauma Surgery and Intensive Care
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Έρευνα στη Μικροχειρουργική
• Ακαδηµία Χειρουργικής Έρευνας
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
• Εταιρεία Πειραµατικής Βιολογίας και Ιατρικής, H.Π.Α.
• Βασιλικό Κολλέγιο Χειρουργών, Ηνωµένο Βασίλειο
• Ρουµανική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
• Τουρκική Ουρολογική Εταιρεία
• San Giovanni Battista Hospital, Ιταλία
• Epworth Health Care, Αυστραλία
• Trauma Center,Baragwanath Academic Hospital, University of the Witwatersrand
• University of Colorado, Anschutz Medical Campus
• Medical University of Graz, Austria
• American College of Surgeons