Μεταπτυχιακές Σπουδές - δια βίου Μάθηση

Μεταπτυχιακές Σπουδές – δια βίου Μάθηση

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα

University of Copenhagen – Faculty of Life Science – Δανία Master υπό εκπόνηση
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Βιολογικό Τµήµα Master
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Προπτυχιακή εκπαίδευση
Harvard Kennedy School Μετεκπαίδευση
Cedars – Sinai Medical Center – UCLA – Η.Π.Α. Μετεκπαίδευση
Boston University, Η.Π.Α. Μετεκπαίδευση
University of Alberta – Καναδάς Μετεκπαίδευση
University of Giessen – Γερµανία Μετεκπαίδευση
University of Lille – Γαλλία Μετεκπαίδευση
University of Valencia – Ισπανία Μετεκπαίδευση
Faculty of Veterinary Science, University of Budapest – Ουγγαρία
Πανεπιστήµιο Ιατρικής & Φαρµακευτικής, Τιµισοάρα – Ρουµανία Μετεκπαίδευση
Πανεπιστήµιο Αθηνών – Κ.Ε.Κ. Project Management
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δοµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Καρδιοαναπενυστική Αναζωογόνηση
Πανεπιστήμιο του Derby Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Ιδρύµατα

ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέµινγκ»

Διεθνείς Επιστηµονικές Εταιρείες

• International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS)
• Federation of Laboratory Animal Science Associations (FELASA)
• Society for Experimental Biology and Medicine
• Laboratory Animal Science Association
• Academy for Surgical Research
• Association of Veterinary Anaesthetists
• Fondazione Guido Bernardini

Ελληνικές Επιστηµονικές Εταιρείες

• Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
• Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
• Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων Εργαστηρίου

Επιπλέον προγράµµατα

• Athens Information Technology
• Πτυχίο Νοσηλευτικής – Πιστοποίηση προγράµµατος Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Εσωτερικά Μαθήµατα Κέντρου