Βραβεία

Βραβεία – Προγράμματα

Βραβεία απο ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς:
περισσότερα από 200

 

Συµµετοχή σε προγράµµατα επιχορηγούμενα μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων:
41 προγράμματα

(Ιούλιος 2017)

Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας: 5
Ακαδηµία Αθηνών: 1
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Αθηνών: 5
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας: 20
Αναπτυξιακός Νόµος: 2
Ίδρυµα «Πέτρος Κόκκαλης»: 1
Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών: 2
Ευρωπαϊκή Ένωση: 1
Ευρωπαϊκή Πνευµονολογική Εταιρεία: 1
«Πυθαγόρας»: 1
Κ.Ε.Κ.: 1
Υπουργείο Παιδείας: 1